Beannaigh an Teach seo - Bless this House

A Traditional Irish Thatched Cottage in Sligo

    
Beannaigh an teach seo, guímid, a Thiarna,
Coinnigh slán é de ló* is d'oiche,
Beannaigh na bhallai seo, atá crua is leathan,
Ag connigh angar is trioblóid amach.

Beannaigh an díon is símlear ard,
Go luíodh Do shíochán os cionn uile.
Beannaigh an doras seo, go raibh sé
Oscailte go deo le haoibhneas 's grá.

Beannaigh na fuinneoga seo ar lonraí geal,
Ag ligint isteach solas neamhúil Dé.
Beannaigh an tinteán ar lasadh ansin,
Le deatach ag éirí suas amhail phaidir.

Beannaigh na daoine a chónaíonn istigh,
Coinnigh sinn glan 's saor ó pheaca.
Beannaigh sinne go mbeimíd go léir,
Feiliúnach, a Thiarna, chun cónaí Leat.

Beannaigh sinn uile don lá éigin sin,
Go mbeimíd a Thiarna, inár gcónaí Leat.

Bless this house, O Lord, we pray
Keep it safe by night and day,
Bless these walls so firm and stout
Keeping want and trouble out.

Bless the roof and chimney tall,
Let Thy peace lie over all.
Bless this door that it may prove
Ever open to joy and love.

Bless these windows shining bright,
Letting in God's heavenly light.
Bless the hearth ablazing there,
With smoke ascending like a prayer.

Bless the folk who dwell within,
Keep us pure and free from sin.
Bless us all that we may be,
Fit, O Lord, to dwell with Thee,

Bless us all that one day we,
May dwell, O Lord, with Thee.

Courtesy of Vivian & Jack Hennessey,Thanksgiving 2006.
Ar dtus Thanksgiving mmiv
For phonetics consult the pocket dictionary Fóclóir Póca.
* "Ló" is the Dative Case of "lá" (used primarily poetically).
le cuidiu ó Proinsias Osborne.
Replay background music: Bless this House
Indeacs - Thanksgiving Index
Abhaile. Home Page