TEACHTAIREACHT ÓN UACHTARÁN MÁIRE MHIC GHIOLLA ÍOSA LÁ 'LE PÁDRAIG 2001

MESSAGE FROM PRESIDENT McALEESE FOR ST. PATRICK'S DAY, 2001

Ó Bhaile átha Cliath, príomhchathair na hÉireann, a bheirim beannachtaí na Féile Pádraig ar gach aon bhall de chlann domhanda na nGael, sa bhaile agus thar lear. Ar an la náisiúnta ceiliúrtha seo, bheirim beannacht Phádraig fosta orthu siúd ata tagtha inár measc ar na mallaibh chun cónaí a dhéanamh linn, agus ar chairde uilig na hÉireann ar fud na cruinne. Anseo sa bhaile agus in áiteanna gan chuntas ar fud an domhain mhóir, tugaimid ómós mar is cuí inniu, doidhreacht shaibhir chultúrtha na hÉireann. Tá Éire faoi chomaoin ag na fir agus ag na mná, ag na buachaillí agus ag na cailíní a thugann gnéithe d'ár gcultúr ar camchuairt na cruinne, iad féin ar fheabhas na hÉireann le sainiúlacht agus le tofacht, ag baint barrchlú amach don oileán beag seo i measc náisiúin an domhain. Céad slán le holagón na hÉireachh agus céad fáilte roimh uaill an cheiliúrtha. Tá oidhreacht úr soirbhis agus síochána da greannadh ag aos óg na hÉireann amach as an dóchas, as an árach agus as an áitheas atá dá bhfáil le huacht acu féin. Níl muid i gcuibhreach níos mó ag an stair a mhúnlaigh muid. Tá muintir ha hÉireann bogtha isteach i ré uair a bhfuil muinín sa todhchaí mar shainmharc leis. Má's fior da ndeir ó Seachnasaigh, file: "Each age is a dream that is dying / Or one that is coming to birth" is fior ar la na Féile Pádraigh gur brionglóid i mbun ginte atá a ceiliúradh againn. Cibé áit ar domhan a bhfuil sibh, is mór an chúis áthais dom bheith i gcomhcheiliúradh libh in onóir Phádraig Naofa ar Lá seo na nGael. Guím rath, sonas agus séan oraibh. Beannachtaí na Féile Pádraig ar chlann mhór domhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar an lá náisiúnta ceiliúrtha seo.

Background Music: Skibbereen
Courtesy of Vivian & Jack Hennessey

Brúigh anseo chun dul aris do chuid a haon
Back to Home Page

From Ireland's capital city, Dublin, I extend warmest St. Patrick's Day greetings to every member of the Irish family at home and abroad, to the many newcomers who are making their homes in Ireland, and to the friends of Ireland everywhere on this, our special day of celebration. Today we pay tribute to Ireland's wonderful, rich cultural heritage, not just here on the island of Ireland but in countless locations, big and small, right across the world. Ireland owes an enormous debt of gratitude to the legions of men and women, boys and girls, whose passion for every facet of Irish culture has allowed it to flourish so spectacularly, extending its reach from our small native home to every one of the earth's continents. The voice of today's Ireland speaks more of celebration than of lamentation. A new heritage of prosperity and peace is being crafted by a generation which has known more hope, more success, more opportunity than any other. The past which shaped us no longer shackles us. Ireland has moved into a new era and confidence in the future is its hallmark. If, as the poet O'Shaughnessy says "Each age is a dream that is dying/ Or one that is coming to birth", then this St. Patrick's Day we can surely be said to be celebrating a dream that is coming to birth. Circumstances this year mean that not all of the usual gatherings and festivities will take place. But wherever and however you are celebrating, I am delighted to join with you in honouring St. Patrick on his day, the day of the Irish. Rath, sonas agus séan ar mhuintir na hÉireann agus ar ár gcairde uilig ar fud na cruinne. Go mbainimis ar fad sult agus aoibhneas as an lá speisialta seo.


Email: cyberspoke@aol.com