An Ciarrí Carúl Nollag - The Kerry Christmas Carol

'Oiche Nollag in Eireann'

The poem is an evocation of an old Irish custom in which each household would leave a lighted candle in their window on Christmas night. There was a pious belief that Joseph and Mary and the Child still wandered the roads of the world, looking for a place to rest from the persecution of Herod. That they should show a preference for the roads of rural Ireland was accepted as a given.

le Caoimhghín Ó Brolcháin

1. Scuab an t-urlár agus glan an teallach,
's coimead na grísaigh beo,
Ar eagla go dtiocfhaidh siad anocht,
Agus an domhan 'na chodladh go suan!

Traditional

Brush the floor and clean the hearth,
And set the fire to keep,
For they might visit us tonight
When all the world's asleep!

2. Ná múch an coinneal ard bán,
Ach fág é lásta go geal .
Go mbeidh siad cinnte ar aon
go bhfuil fáilte is fiche roimh cách
Sa teach ar an Oiche Nollag naofa seo!

Don't blow the tall white candle out
But leave it burning bright,
So that they'll know they're welcome here
This holy Christmas night!

3. Léig amach ar an mbord, arán is feoil,
Agus braonín bainne don leanbh.
Agus beidh beannacht ar an dtine
Agus ar an té a bhruith an t-arán
Agus ar an lamh a dhéin an t-obair dian.

Leave out the bread and meat for them,
And sweet milk for the Child,
And they will bless the fire, that baked
And, too, the hands that toiled.

4. Beidh Naomh Iósaef túirseach,
Tar éis an turas fada.
Agus aghaidh Mhuire fann, bánghnéitheach
Agus beidh néal codlata aca.
Sar a n-imthígheann siad arís.

For Joseph will be travel-tired,
And Mary pale and wan,
And they can sleep a little while
Before they journey on.

5. Beidh túirse na mbóthar fada ortha
Agus seans aca a scíth a ligint,
Ó's iomai an míle fada uaigneach
Atá roimh an dtriur aca
Uaidh seo go dtí Beithil.

They will be weary of the roads,
And rest will comfort them,
For it must be many a lonely mile
From here to Bethlehem.

6. Ó is fada an bóthar 'tá le taisteal aca,
Agus é idir garbh is mín
Agus Cnoch Chalvaire mar ceann scríbe aca,
Agus chroise adhmad indan.

O long the road they have to go,
The bad mile with the good,
Till the journey ends on Calvary
Beneath a cross of wood.

7. Ná cur ar an ndoras ach an laiste anocht!
Agus coimead na gríosaigh beó -
Agus guí go mbeidh siad fén ar ndíon anocht
Agus an domhan 'na chodladh go suan.

Leave the door upon the latch,
And set the fire to keep,
And pray they'll rest with us tonight
When all the world's asleep.

Courtesy of Jack & Vivian Hennessey, IrishPage.com 2005.
Gaeilge ó Caoimhghín Ó Brolcháin, Devon, Sasana.
The music to this carol is nowhere to be found, so we have made a
substitutiion. Replay background music: Greensleeves.
For phonetics to the Irish consult the dictionary Fócloir Póca


Filleadh abhaile
Back to Index