________________
Foclóirín

anuas cnoc...downhill
ar strae...lost
árdaiteoir...elevator
Béar Bán...Polar Bear
cros-siolrair...cross
cuisneoir...refrigerator
dlíodoir ...lawyer
fial...generous
gálanta.....posh
ionraca.....honest
lorg cruib...foot print
mufaí cluais..ear muffs
ní atá ann doesn't exist
osclar...is opened
ostan...hotel
polaiteoir..politician
Mol Thúaigh North Pole
réinfiá...reindeer
Support this site... ......;

Greanna faoi Nollag

Daidí na Nollag leis a réinfhía

These jokes are written by a student for students. There will be mistakes. We ask those who are wiser to correct and email the grammer to us. Rest your mouse on underlined words in Foclóirín to reveal the phonetics but do not click. The floating column is a new feature on this page. If the left column is stationary, this means that your browser does not have javascript enabled. Sorry ....! Please come back often. You will always find something new here. Nollaig shona agus bliain nua faoi shiochain ort!

Trí Chéim an Fhir:
Creideann sé i nDaidí na Nollag.
Ní chreideann sé i nDaidí na Nollag.
Is eisean Daidí na Nollag é féin.

1. Cén t-ainm a thugtar ar Bhéar Bán ag caitheamh mufaí clúais?
Pé acú is fearr leat, mar níl seiseann ábailte tú a chloisteáil.

2. Cad a thugtar ar sícín ag an Mhol Thúaigh?
Ar Strae!

3. Bhí polaiteóir ionraic, dlíodoir fiala ag teacht anuas le árditeoir, go direach roimh Nollag. Ar ball beag d'oscladh an doras. Chonaic iad araon nota fiche Dollar ar an urlar. Cé acú a thogfadh é?
Daidí na Nollag, ar ndóigh, ní féidir leis an beirt eile a bheith ann.

4. Cén chaoi a bhfuil a fhíos agat go ráibh réinfia san chuisneoir?
Crúb-loirg ar an im.

5. Cén saghas bia a beidh ann núair a chros-síolrair stoirm sneachta le Béar bán?
Brrrr -grrr (Borgaire)

6. Cad atá déarg is bán agus déarg is bán agus déarg is bán?
Daidí na Nollag ag rolladh anuas an cnoc!

Thanks for grammar corrections
to GaltBarber@MailAndNews.com
Back song index

Go raibh míle maith agat as IrishPage.com a úsáid.