Pos Iósaef Muire - Joseph marries Mary
Matha - Matthew 1 18-23
The Tradition of the Advent Wreath
Third Week of Advent

The advent story continues when Joseph finds out that Mary is pregnant and considers divorcing her privately rather than subject her to the punishment of infidelity which is death by stoning.

eo mar a tharla Íosa Críost a shaolú. Bhí Muire, a mháthair, luaite le Iósaef, agus sula ndearnadar aontíos, fuarthas torrach í ón Spiorad Naomh.

Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit.

19. Ba dhuine cóir a fear céile Iósaef, ach níorbh áil leis go dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh uaidh os íseal.

Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to divorce her quietly.

20. Ag machnamh ar an méid sin dó, áfach, thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin do i mbrionglóid agus dúirt: "A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é.

But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit.

21. Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí."

She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins."

22. Thit an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh:

All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet:

23. "Beidh an mhaighdean torrach agus béarfaidh sí mac agus tabharfar Imeánuéil mar ainm air," ainm a chiallaíonn: "Tá Dia linn."

"Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means, "God is with us."

Courtesy of Jack & Vivian Hennessey, IrishPage.com 2005
Replay background music: Joseph, mein lieber Joseph
Irish text from An Bíobla Naofa courtesy of An Sagart
For phonetics consult the pocket dictionary Fóclóir Póca
English text from the New American Bible
Editor: Seán Ó hAonaghusa


Filleadh abhaile
Back to Advent page