Teachtaireacht an Aingil - Annunciation
Lúcás - Luke 1: 26

The Tradition of the Advent Wreath
Second Week of Advent

The advent story picks up with the angel Gabriel telling Mary that God has chosen her to be the mother of his son. Mary agrees saying "Be it done unto me according to your word."

a séú mí, cuireadh an t-aingeal Gaibriéil ó Dhia go dtí cathair sa Ghailíl darbh ainm Nazarat

26. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth,

27. chun maighdine a bhí luaite le fear de theaghlach Dháiví darbh ainm Iósaef, agus b’é ab ainm don mhaighdean, Muire.

27. to a virgin bethrothed to a man named Joseph, of the house of David. and the virgin's name was Mary.

28. Agus ar a theacht isteach chuici dúirt: Sé do bheatha, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat; is beannaithe tú idir mná.

28. Upon arriving, the angel said to her: "Hail, full of grace! The Lord is with you. Blessed are you among women."

29. Ach bhí buaireamh uirthi de chionn na cainte, agus bhí sí ag machnamh cén sort beannachadh é seo.

29. She was deeply troubled by his words, and wondered what his greeting meant.

30. Ach dúirt an t-aingeal léi: "Ná bíodh eagla ort, a Mhuire, óir fuair tú gean ó Dhia.

30. The angel went on to say to her: "Do not fear, Mary. You have found favor with God.

31. Agus féach, gabhfaidh tú gin agus béarfaidh tú mac agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air.

31. You shall conceive and bear a son and give him the name Jesus.

32. Beidh sé mór, agus glaofar Mac an Té is airde air, agus tabharfaidh an Tiarna Dia dó ríchathaoir Dháiví a athair,

32. Great will be his dignity and he will be called son of the Most High The Lord God will give him the throne of David, his father,

33. agus beidh sé ina Rí ar theaghlach Iacóib go brách, agus ní bheidh deireadh lena ríocht."

33. and he will rule over the house of Jacob forever and his reign will be without end."

34. Dúirt Muire leis an aingeal: "Conas a bheidh seo amhlaidh, agus gan cuid agam d’fhear chéile?"

34. Mary said to the angel, "How can this be since I do not know man?"

35. Agus dúirt an t-aingeal á freagairt: "Tuirlingeoidh an Spiorad Naomh ort, agus beidh cumhacht an té is airde ina scáil anuas ort, agus sin é an fáth a mbeidh an leanbh naofa; glaofar Mac Dé air."

35. The angel answered her: "The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you; hence, the holy offspring to be born will be called Son of God."

Courtesy of Jack & Vivian,
IrishPage.com December 2005
Replay background music: Jubilo
For phonetics consult the pocket dictionary Fóclóir Póca
Irish text from An Bíobla Naofa
courtesy of An Sagart
English text from the New American Bible
Editor: Seán Ó hAonaghusa


Filleadh abhaile
Back to Advent page