Merry Christmas

Nollaig Shona

Now at this time Caesar Augustus issued a decree for a census of the whole world to be taken. This census - the first - took place while Quirinius was governor of Syria,

and everyone went to his own town to be registered.

So Joseph set out from the town of Nazareth in Galilee and travelled up to Judea, to the town of David called Bethlehem, since he was of David's house and line, in order to be registered together with Mary, his bethrothed, who was with child.

While they were there,
the time came for her to have her child,
and she gave birth to her firstborn son.
She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger,
because there was no room for them in the inn.
Luke 2:1-8

Courtesy of Vivian & Jack Hennessey.
IrishPage.com

Tharla sna laethanta sin go ndeachaigh forógra amach ó Chéasar Agust an domhan uile a chlárú. B’é seo an chéad chlárú a rinneadh nuair a bhí Cuiríon ina ghobharnóir ar an tSuír.

Agus chuaigh cách chun a gcláraithe, gach aon duine go dtí a chathair féin.

Agus chuaigh Iósaef freisin suas ón nGailíl, ó chathair Nazarat, go hIúdáia, go dtí cathair Dháiví ar a nglaotar Beithil, de bhrí gur de theaghlach agus de threabhchas Dháiví é féin, chun a chláraithe mar aon le Muire, a bhean chéile, a bhí ag iompar clainne.

Agus tharla, le linn dóibh bheith ann, gur tháinig a hionú, agus rug sí a céadghin mic, agus chuir i gcrios ceangail é, agus shín i mainséar é, de bhrí nach raibh slí dóibh san ósta.
.

Lucas 2:1-8
Music: What Child is This by Pam at:
www.stceliascorner.com
Go to Christmas Carols