Tú féin is mé féin - Yourself and myself


"Táim i ngra le cailín deas."
"I'm in love with a pretty girl."

In the words of an Duanaire, the following is the first section of a hitherto unpublished song. The much inferior second section, the young man's reply, is omitted here.

á thagann tú choiche ná tar ach san oiche,
is siúl go réidh is ná scanraigh mé
gheobhaidh tú an eochair faoi shá shair an dorais,
is mé liom féin 's ná scanraigh mé
 If you come at all come only at night
 and walk quietly -- don't frighten me.
 You'll find the key under the doorstep
 and me by myself -- don't frighten me.
   
Níl pota sa mbealach níl stól ná canna  There's no pot in the way no stool or can
ná súgán féir, ná ní faoin gréin  or rope of straw -- nothing at all.
tá an madra chomh socair nach labharfaidh sé focal The dog is quiet and won't say a word
ní náir dó é, 's maith mhúin míse é.  -- it's no shame to him: I've trained him well.
   
Tá mo mhaimí 'na codladh 's mo dhaidí á bogadh,  My mammy's asleep and my daddy is coaxing
's ag pógadh a béil, 's ag pógadh a béil,  kissing her mouth and kissing her mouth.
nach aoibhinn di-se 's nach trua leat míse,  Isn't she lucky! Have pity on me
'mo luí liom féin ar chlúmh na n-éan. lying here by myself in the feather bed.

 Gaeilge  English  Gaeilge  English
 • A ghra!
 •  Love!
 • Mo chuisle!
 •  My pulse!
 • Mo chroí!
 •  My heart!
 • Mo stór!
 •  My treasure!
 • A rún.
 •  My dear
 • A ghíle mear
 •  My shining radiance

  An Phósadh - The Wedding Ceremony

   Gaeilge English
 • aifreann pósta
 •  nuptial mass
 • brídeach
 •  bride
 • cácá pósta
 •  wedding cake
 • caidreamh
 •  love affair
 • cúrsaí grá
 •  love life
 • fáinne pósta
 •  wedding ring
 • gúna pósta
 •  wedding gown
   Gaeilge English
 • gallantas pósta.
 •  engagement
 • grúm
 •  groom
 • leanán
 •  lover
 • mí na meala
 •  honeymoon
 • pósadh
 •  wedding ceremony
 • posae pósta.
 •  bridal bouquet
 • séipeal posta
 •  wedding chapel

  Sleachta as an Bíobla Naofa - Passages from the Holy Bible

   English Gaeilge
 • Love your enemies. Matt. 5:44
 •  Bíodh grá agaibh do bhur naimhde.
 • Love your neighbor as yourself. Matt.22:39
 •  ‘Gráóidh tú do chomharsa mar thú féin.’
 • For God so loved the world. John 3:16
 •  Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór.
 • Love each other as I have loved you. John 15:12
 •  Tabhair grá dó chéile, mar a thug mé grá daoibh.
 • Love must be sincere, Rom.12:9
 •  Bíodh bhur ngrá saor ón gcur i gcúill;.
 • Love is the fulfillment of the law, Romans 13:10
 •  Is é an grá comhlíonadh an dlí.
 • Love does no harm to its neighbor, Rom. 13:10
 •  Ní dhé an grá aon olc ar an gcomharsa.
 • Love builds up, I Cor. 8:1
 •  Is é an grá a dhéanann tógáil.
 • Love is patient, love is kind, I Corinthians 13:4
 •  Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách;
 • Love never fails, I Cor. 13:8
 •  Ní rachaidh an grá i léig go deo.
 • Do everything in love, I Cor. 16:14
 •  Gach ní dá ndéanann sibh, déanaigí le grá é.
 • Husbands ought to love their wives. Eph. 5:28
 •  A fheara, bíodh grá agaibhse do bhur mná.
 • Love covers a multitude of sins, I Peter 4:8
 •  Clúdaíonn grá a lán peacaí.
 • Love comes from God, I John 4:7
 •  Ó Dhia an grá.
 • God is love, I John 4:16
 •  Is grá é Dia.
 • Whoever lives in love, lives in God, I John 4:16
 •  An té a mhaireann sa ghrá maireann i nDia.
 • There is no fear in love, I John 4:18
 •  Ní bhaineann eagla le grá.

   Gaeilge English
 • Táim i ngrá leat.
 •  I love you.
 • Seo mo buachail chéile
 •  This is my boy friend.
 • Táim i ngrá le cailín deas.
 •  I'm in love with a pretty girl.
 • Giorraínn beirt bóthar.
 •  Two people shorten a road.
 • Folíonn grá gráin.
 •  Love is blind. (lit. love veils ugliness )
 • Níl aon leigheas ar an ngrá ach pósadh.
 •  There is no cure for love but marriage.
 • Tá grá agam dí.
 •  I'm in love with her.
 • Pósfaídh mé thú.;
 •  I will marry you.
 • Sé fear breá óg
 •  He is a handsome young man.
 • Ní beo mé gan thú.
 •  I cannot live without you.
 • Tá grá agam dí.
 •  I love her.
 • Thit sé i ngrá.
 •  He fell in love.
 • Lá amarach ár lá pósta
 •  Tomorrow is our wedding day
 • Luí le chéile
 •  To make love
 • Tá grá agam duit.
 •  I love you.

  The research and source material for this work came from the following:
  An Duanaire, Poems of the Disposessed,
  Scripture Selections: Rev Clement Birkelback, Pastor Emeritus of the Reformed Church of Whiting NJ,
  Irish Scriptures:Biobla Naofa by An Sagart of Co. Kerry, Ireland,
  Focloir Poca, Collins Gem, and other sources.

  Courtesy of Vivian and Jack
  Background music: Gile Mear
  Ar ais: Back to Home Page