Robert F. Kennedy
after George Bernard Shaw.

... and say: "Why not?"

Some people see things as they are
and say, "Why?"
I see things that never were
and say, "Why not?"

Táid ann a fheiceann an saol mar atá
agus a deir "Cén fáth?"
Feicimse saol nach raibh ann riamh
agus deirim "Nach féidir?"

~Alternate translation~

Tá daoine ann a fheiceann rudaí a tharla
agus a fhiafraíonn "Cén fáth?"
Feicim féin rudaí nár tharla
agus fiafraím "Cén fáth nach féidir?"

RFK almost always ended his speeches with that quote, often attributing it "As George Bernard Shaw used to say: Some people see things as they are and say why. I see things that never were and say why not." Since most people knew the speech was over when RFK said "As George Bernard Shaw used to say," they would start packing up. One time RFK joked "And as George Bernard Shaw used to say... It's time to head for the busses."
Shaw, a playwright, essayist, and pamphleteer, was born in Dublin, Ireland. He died in 1950.

Robert F. Kennedy after George Bernard Shaw.
Courtesy of Vivian & Jack.
Aistriúchán le Seán O'hAonasa
Céartuchán le Dennis King
IrishPage.com 2002
Music: Johnny I hardly knew ye.
Link to quotes of RFK.
Back to Home Page