An Réal Caillte - The Lost Sixpence

O'Connell Bridge
O'Connell Bridge over the River Liffey, Dublin

The River Liffey rises in the Sally Gap near Kippure in the Wicklow Mountains. It meanders for 75 miles (125km.) before joining the tidal waters of the sea. The O'Connell Bridge in central Dublin is shown above as it crosses the River Liffey just north of Trinity College and opens onto O'Connell Street, the city's main thoroughfare. It was built in 1794 - 98, and was renamed years later when the statue of Daniel O'Connell, at the foot of the bridge, was unveiled.

Chonaic garda síochána strainséir ag féachaint isteach go truachánta sa Life i mBaile Átha Cliath tamall ó shin.

A policeman saw a stranger looking sadly into the river Liffey in Dublin a while ago.

Chuaidh sé anonn chuige - Albanach a bhí ann - agus d'fhiafraigh sé de cad a bhí air.

He went over to him - he was a Scotsman - and he asked him what was wrong.

Ní fhuair mé freagra uaidh acht "Níl sé fíor, níl sé fíor." "Cad nach bhfuil fior?" ars' an garda.

I got no answer but "It isn't true, it isn't true."
"What isn't true" said the policeman.

"Bhuel," ars' an  tAlbanach,"dubhras liom nuair a bhíos ag teacht go Baile Átha Cliath go mbéadh ádh  mór orm dá gcuirinn réal sa Life." "Well, when I was coming to Dublin, I was told that I would have great luck if I threw a sixpence into the Liffey."
"Agus nach raibh?" ars' an garda. "Ni raibh, go deimhin," ars' an tAlbanach,"Bhris an snáithe!"

"And wasn't it true?" said the policeman. " It wasn't, indeed," said the Scotsman. "The thread broke!"

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2006
Replay background music: In Dublin's Fair City
Scéal ó Caoimhghín Ó Brolcháin
Return to Home Page


Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Joke List