Cén uair ina bhfuil an beatha duine a thosnaíonn?
When does life begin?

Paisti ag sugart - Children at play
 

Tá sagart Caitliceach, ministéir Protastúnach, agus raibí Giudach ag plé le chéile ar chathainn a thosnaíonn beatha dhuine.

A Catholic priest, a Protestant minister, and a Jewish rabbi are discussing when life begins.

"Tosnaíonn beatha," arsa an Sagart, "ag an noiméad giniúnte. Is ag an uair sin a chuireann Dia an splanc beatha sa bhféatas."

"Life begins," says the priest, "at the moment of fertilization. That is when God instills the spark of life into the fetus."

"Creideann muid," a déir an ministéir "go dtosnaíonn beatha ag an uair breithe, mar is ansin a thagann an leanbh chun cheann mar dhuine aonair, go mbíonn cumas aige cinneadh ar chomairle agus ní mór do teacht ar eolas faoin bpeacaíocht."

"We believe," says the minister, "that life begins at birth, because that is when the baby becomes an individual and is capable of making its own decisions and must learn about sin."

"Tá an bheirt agaibh mícheart," arsa an raibí. "Tosnaíonn an beatha nuair atá céimeanna bainte amach ag na páistí agus nuair a bhíonn an tinteán fágtha acu."

"You're both wrong," says the rabbi. "Life begins when the children have graduated and moved out of the house."

Courtesy of Jack & Vivian IrishPage.com October 2003
Special thanks to Irishcustomsandculture.com for the joke and help with the translation.
Replay music: Too raloo ra
Ar ais: Back to Joke Index
Ar ais abhaile Home Page

* There is a better Irish phrase for 'getting the wrong end of a situation "you have both misunderstood me". - "Bhain an bheirt agaibh an ciall chontráilte as mo chuid cainte."