Briathra Neamhrialta - Irregular Verbs

 Be - was - will be Táim - bhí - beidh
 • I am eating.
 •  Táim ag ithe.
 • Are you eating?
 •  An bhfuil tú ag ithe?
 • You are not eating.
 •  Níl tú ag ithe.
 • I was eating last night.
 •  Bhí mé ag ithe aréir.
 • Were you eating last night?
 •  An raibh tú ag ithe aréir?
 • I wasn't eating last night.
 •  Ní raibh mé ag ithe aréir.
 • I will be eating tonight.
 •  Béidh mé ag ithe anocht.
 • Will he be eating tonight?
 •  An mbeidh sé ag ithe anocht.
 • He will not be eating tonight.
 •  Ní bheidh sé ag ithe anocht.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • He says that he is hungry.
 •  Deir sé go bhfuil ocras air.
 • I say that I am not hungry.
 •  Deirim nach bhfuil ocras orm.
 • I said that I was hungry.
 •  Dúirt mé go raibh ocras orm.
 • I said that I was not hungry.
 •  Dúirt mé nach raibh ocras orm.
 • I said that I will be hungry.
 •  Dúirt mé go mbeidh ocras orm.
 • I said that he will not be hungry.
 •  Dúirt mé nach mbeidh ocras air.

   Go - went - will go Téim - chuaigh - rachaigh
 • I go home every night.
 •  Téim abhaile gach oiche.
 • Does he go home every night?
 •  An dtéann sé abhaile gach oiche?
 • He does not go home every night.
 •  Ní théann sé abhaile gach oiche.
 • I went home at night.
 •  Chuaigh mé abhaile istoiche.
 • Did she go home at night?
 •  An ndéachaigh sí abhaile istoiche?
 • She did not go home at night.
 •  Ní dheachaigh sí abhaile istoiche.
 • I will go home tonight.
 •  Rachaidh mé abhaile anocht.
 • Will he go home tonight?
 •  An rachaidh sé abhaile anocht?
 • He will not go home tonight.
 •  Ní rachaidh sé abhaile anocht.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • I say that I go home every night.
 •  Deirim go dtéim abhaile gach oiche.
 • I say that he does not go home every night.
 •  Deirim nach dtéann sé abhaile gach oiche.
 • I said that I went home at night.
 •  Dúirt mé go ndeachaigh mé abhaile istoiche.
 • I said that she did not go home at night.
 •  Dúirt mé nach ndeachaigh sí abhaile istoiche.
 • I said that I will go home tonight.
 •  Dúirt mé go rachaidh mé abhaile anocht.
 • I said that he will not go home tonight.
 •  Dúirt mé nach rachaidh sé abhaile anocht.

   See - saw - will see Feicim - chonaic - feicfidh
 • The man sees the rabid dog.
 •  Feiceann an fear an madra confaidh.
 • Does the man see the rabid dog?
 •  An bhfeiceann an fear an madra confaidh?
 • The man does not see the rabid dog.
 •  Ní fheiceann an fear an madra confaidh.
 • The man saw the rabid dog.
 •  Chonaic an fear an madra confaidh.
 • Did the man see the rabid dog?
 •  An bhfaca an fear an madra confaidh?
 • The man did not see the rabid dog.
 •  Ní fhaca an fear an madra confaidh.
 • The man will see the rabid dog.
 •  Feicfidh an fear an madra confaidh.
 • Will the man see the rabid dog?
 •  An bhfeicfidh an fear an madra confaidh?
 • The man will not see the rabid dog.
 •  Ní fheicfidh an fear an madra confaidh.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • The man says he sees the dog.
 •  Deir an fear go bhfeiceann sé an madra.
 • The man says he does not see the dog.
 •  Deir an fear nach bhfeiceann sé an madra.
 • The man said he saw the rabid dog.
 •  Dúirt an fear go bhfaca sé an madra confaidh.
 • The man said he did not see the rabid dog.
 •  Dúirt an fear nach bhfaca sé an madra confaidh.
 • I said that the man will see the rabid dog.
 •  Dúirt mé go bhfeicfidh an fear an madra confaidh.
 • I said the man will not see the dog.
 •  Dúirt mé nach bhfeicfidh an fear an madra.

   

   Come - came - will come Tagaim - thánaig - tiocfaidh
 • I come home every night.
 •  Tagaim abhaile gach oiche.
 • Does he come home every night?
 •  An dtagann sé abhaile gach oiche?
 • He does not come home every night.
 •  Ní thagann sé abhaile gach oiche.
 • I came home at night.
 •  Thánaig mé abhaile istoiche.
 • Did she come home at night?
 •  An thánaig sí abhaile istoiche?
 • She did not come home at night.
 •  Níor thánaig sí abhaile istoiche.
 • I will come home tonight.
 •  Tiocfaidh mé abhaile anocht.
 • Will he come home tonight?
 •  An dtiocfaidh sé abhaile anocht?
 • He will not come home tonight.
 •  Ní thiocfaidh sé abhaile anocht.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • I say that I come home every night.
 •  Deirim go dtagaim abhaile gach oiche.
 • I say that he does not come home every night.
 •  Deirim nach dtagann sé abhaile gach oiche.
 • I said that I came home at night.
 •  Dúirt mé gur tháinig mé abhaile istoiche.
 • I said that she did not come home at night.
 •  Dúirt mé nár tháinig sí abhaile istoiche.
 • I said that I will come home tonight.
 •  Dúirt mé go dtiocfaidh mé abhaile anocht.
 • I said that he will not come home tonight.
 •  Dúirt mé nach dtiocfaidh sé abhaile anocht.

   

   Eat - ate - will eat Ith - d'ith - iosfaidh
 • The girl eats the bread.
 •  Itheann an cailín an t-arán.
 • Does the girl eat the bread?
 •  An itheann an cailín an t-arán?
 • The girl does not eat the bread.
 •  Ní itheann an cailín an t-arán.
 • The girl ate the bread.
 •  D'ith an cailín an t-arán.
 • Did she eat the bread?
 •  Ar ith an cailín an t-arán?
 • She did not eat the bread.
 •  Níor ith sí an t-arán.
 • She will eat the bread?
 •  Iosfaidh sí an t-arán.
 • Will she will eat the bread?
 •  An íosfaidh sí an t-arán.
 • She will not eat the bread.
 •  Ní íosfaidh sí an t-arán.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • I hear that you eat bread.
 •  Cloisim go n-itheann tú arán.
 • I hear that you do not eat bread.
 •  Cloisim nach n-ith tú arán.
 • I heard that you did eat bread.
 •  Chuala mé gur ith tú ar´an.
 • I heard that you did not eat bread.
 •  Chuala mé nár ith tú ar´an.
 • I hear that you will eat bread.
 •  Cloisim go n-iosfaidh tú arán.
 • I hear that you will not eat bread.
 •  Cloisim nach n-iosfaidh tú arán.

   

   Hear - heard - will hear Cloisim - chuala - cloisifidh
 • I hear the sound.
 •  Cloisim an glór.
 • Does he hear the sound?
 •  An gcloiseann tú an glór?
 • He does not hear the sound.
 •  Níor chloiseann sé an glór.
 • I heard the sound.
 •  Chuala mé an glór.
 • Did she hear the sound?
 •  Ar chuala sí an glór?
 • She did not hear the sound.
 •  Níor chuala sí an glór.
 • I will hear the sound.
 •  Cloisfidh mé an glór.
 • Will he hear the sound?
 •  An gcloisfidh sé an glór?
 • He will not hear the sound.
 •  Ní chloisfidh sé an glór.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • I think that he hears again.
 •  Is dóigh liom go gcloseann sé arís.
 • I think that he doesn't hear me.
 •  Is dóigh liom nach gcloseann sé mé.
 • I think that he heard me.
 •  Is dóigh liom gur chuala sé liom.
 • I think that she did not hear me.
 •  Is dóigh liom nár chuala sí liom.
 • I think that she will hear me.
 •  Is dóigh liom go gclosfaidh sí liom.
 • I think that she will not hear me.
 •  Is dóigh liom nach gclosfaidh sí liom.

   

   Say - said - will say Abair - deirim - dúirt - déarfaidh
 • I say the word.
 •  Deirim an focal.
 • Does he say the word?
 •  An ndeir sé an focal?
 • He says the word.
 •  Deir sé an focal.
 • I said the word.
 •  Dúirt mé an focal.
 • Did she say the word?
 •  Ar ndúirt sí an focal?
 • She did not say the word.
 •  Ní dúirt sí an focal.
 • I will say the word.
 •  Déarfaidh sí an focal.
 • Will he say the word?
 •  An ndéarfaidh sé an focal?
 • He will not say the word.
 •  Ní déarfaidh sé an focal.
    
   Dependent Clause Fochlásal
 • I think that he says it.
 •  Is dóigh liom go déir sé arís.
 • I think that he doesn't say it.
 •  Is dóigh liom nach déireann sé.
 • I think that he said it.
 •  Is dóigh liom gur dhúirt sé é.
 • I think that he didn't say it.
 •  Is dóigh liom nár dhúirt sé é.
 • I think that she will say it.
 •  Is dóigh liom go déarfaidh sí é.
 • I think that she will not say it.
 •  Is dóigh liom nach ndéarfaidh sí é.

  Courtesy of Vivian and Jack
  Background music: Gile Mear
  Ar ais: Back to Home Page