<bgsound src="../midi/salley.mid" loop="1">
Titim Síol Ádaimh - the Fall of Man
Geineasas 3: 1-12, 23:24 - Genesis 3: 1-12, 23:24

Adam & Eve


    
The biblical text that follows is taken from the translation of Genesis into Irish by An Sagart in "An Bíobla Naofa." It begins with the third chapter of the Book of Genesis where Adam and Eve were tempted by the serpent and concludes with their expulsion from the garden, never to return.

Move mouse arrow over Irish text to pop up word translations.
If this not occur on your computer, you may have Javascript turned off.

    
leis An Sagart
Ba ghlice an nathair nimhe ná aon ainmhí allta dá ndearna an Tiarna Dia agus dúirt sí leis an mbean: “ An ndúirt Dia libh gan ithe de thoradh aon chrainn sa ghairdín ?
2. Dúirt an bhean leis an nathair nimhe: Ní miste dúinn toradh na gcrann sa ghairdín a ithe :
3. ach toradh an chrainn atá i lár an ghairdín, dúirt Dia faoi: ‘ná hithigí é agus na bainigí leis le heagla go bhfaigheadh sibh bás ’.”

English version
1. Now the serpent was the most cunning of all the animals that the Lord God had made. The serpent asked the woman, "Did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden?"
2. The woman answered the serpent: "We may eat of the fruit of the trees in the garden;
3. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, 'You shall not eat it or even touch it, lest you die.'"
    
4. Agus dúirt an nathair nimhe leis an mbean: “Ní bhfaighidh sibh bás, ní bhfaighidh sin!
5. óir is eol do Dhia an lá a íosfaidh sibh
dá thoradh sin, go nosclófar bhur súile agus go mbeidh sibh cosúil le déithe agus fios na maitheasa agus an oilc agaibh .”
6. Chonaic an bhean gur mhaith le hithe toradh an chrainn, agus gur gheal leis an tsúil é agus gur dhíol dúile é ar son an fheasa a thug sé. Thóg sí, más ea, cuid dá thoradh agus d’ith é; thug sí cuid de chomh maith dá fear a bhí ina teannta, agus d’ith sé é .
7. Osclaíodh a súile araon agus chonaiceadar go rabhadar nocht agus d’fhíodar duilleoga fige lena chéile agus rinneadar brait íochtair dóibh féin .
4. But the serpent said to the woman: "You certainly will not die!
5. No, God knows well that the moment you eat of it your eyes will be opened, you will be like gods and know what is good and what is evil."
6. The woman saw that the tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it; and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.
7. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked; so they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves.
    
8. Chualadar fuaim an Tiarna Dia agus é ag siúl sa ghairdín i bhfionnuaire an lae agus chuaigh an fear agus an bhean i bhfolach ón Tiarna Dia i measc na gcrann sa ghairdín.
9. Ach ghlaoigh an Tiarna Dia ar an bhfear: “Cá bhfuil tú?” ar sé leis.
10. D’fhreagair sé: “ Chuala mé do ghuth sa ghairdín agus bhí eagla orm mar go raibh mé nocht, agus
chuaigh mé i bhfolach .”
11. “ Cé dúirt leat,” ar seisean, “go raibh tú nocht ? An ag ithe a bhí tú den chrann a d’aithin mé duit gan ithe de ?”
12. “An bhean a thug tú dom mar chéile,” arsa an fear, “ise a thug toradh as an gcrann dom, agus d’ith mé é .”

8. When they heard the sound of the Lord God moving about in the garden at the breezy* time of the day, the man and his wife hid themselves from the Lord God among the trees of the garden.
9. The Lord God then called to the man and asked him, "Where are you?"
10. He answered, "I heard you in the garden; but I was afraid, because I was naked, so I hid myself."
11. Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten, then from the tree of which I had forbidden you to eat!"
12. The man replied, "The woman whom you put here with me- she gave me fruit from the tree, and so I ate it."
    
23. Uime sin dhíbir an Tiarna Dia as gairdín éidin é chun an talamh as ar tógadh é a shaothrú.
24. Dhíbir sé an duine, más ea, agus chuir sé na ceiribíní agus claíomh lasrach ag síorchasadh, os'comhair ghairdín éidin chun an tslí go crann na beatha a chosaint.

23. The Lord God therefore banished him from the garden of Eden, to till the ground from which he had been taken.
24. When he expelled the man, he settled him east of the garden of Eden; and he stationed the Cherubim and the fiery revolving sword, to guard the way to the tree of life.


    
The fruit in the story of the fall of man may simply have been a piece of fruit, like an apple, or the word fruit may be a metaphor. Some theologians say that the eating of fruit seems trivial when compared to the consequences. The forbidden fruit may, instead, stand for some sexual act forbidden by God. who told them: "Increase and multiply and fill the earth". Who knows?

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com Advent 2006
Irish Scripture from Biobla Naofa trans by
Mons. Pádraig Ó Fiannachta (Fr. Fenton)
* breezy time means the evening
This being a story, there is no music for it,
so we have added backgrond music: Salley Gardens.
Return to Home Page


Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Bible Story List