The Irish National Anthem

Bratach na hÉireann

Amhrán na bhFiann

Soldier's Song

Seo dhibh a cháirde duan Oglaigh, We'll sing song, a soldier's song,
Cathréimeach bríomhar ceolmhar, With cheering rousing chorus,
Ár dtinte cnámh go buacach táid, As round our blazing fires we throng,
'S an spéir go mín réaltógach The starry heavens o'er us;
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo Impatient for the coming fight,
'S go tiúnmhar glé roimh th¡ocht do'n ló And as we wait the morning's light,
Fa chiúnas chaomh na hoiche ar seol: Here in the silence of the night,
Seo libh cana¡dh Amhrán na bhFiann We'll chant a soldier's song.

Curfá:

Chorus:
Sinne Firnna Fáil Soldiers are we
Atá fá gheall ag Éirinn, whose lives are pledged to Ireland;
buion dár slua Some have come
Thar túinn do ráinig chugainn, from a land beyond the wave.
Fámhórd bheith saor Sworn to be free,
Sean tír ár sinsir feastá No more our ancient sire land
Ní fhagfar fá tíorá fán tráil Shall shelter the despot or the slave.
Anocht a th‚am sa bhearna bhaoil, Tonight we man the gap of danger
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil In Erin's cause, come woe or weal
guna screach fá l mhach na bpiléar 'Mid cannons' roar and rifles peal,
Seo libh canaidh Amhrán na bhFiann. We'll chant a soldier's song

Curfá:

Chorus:
A bhuidhean nach fann d'fhuil Ghaeil is Gall, Sons of the Gael! Men of the Pale!
Sin breacadh lae na saoirse, The long watched day is breaking;
Tá scéimhle 's scanradh i gcroidthe namhad, The serried ranks of Inisfail
Roimh ranna laochra ár dtíre. Shall set the Tyrant quaking.
Ár dtinte is tréith gan spréach anois, Our camp fires now are burning low;
Sin luisne ghlé san spéir anoir, See in the east a silv'ry glow,
'S an b¡obha i raon na bpiléar agaibh: Out yonder waits the Saxon foe,
Seo libh, cana¡dh Amhrán na bhFiann. : So chant a soldier's song. ,

Curfá:

Chorus:
<

Email: cyberspoke@aol.com